CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 121 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 2.000189.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  17 1.009466.000.00.00.H08 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  18 2.001955.000.00.00.H08 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  19 2.001949.000.00.00.H08 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Tiền lương
  20 1.010801.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  21 1.000091.000.00.00.H08 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  22 1.010936.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  23 1.000502.000.00.00.H08 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  24 1.005132.000.00.00.H08 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  25 1.004944.000.00.00.H08 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Trẻ em
  26 1.000105.000.00.00.H08 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  27 1.001865.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  28 1.009873.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  29 1.009811.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  30 2.001953.000.00.00.H08 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm