CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


    Tìm thấy 122 thủ tục
    Hiển thị dòng/trang

    STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
    121 1.010830.000.00.00.H08 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
    122 1.010831.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công