CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.001853.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  62 2.000178.000.00.00.H08 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  63 2.000192.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  64 2.000051.000.00.00.H08 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  65 1.010590.000.00.00.H08 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  66 2.000099.000.00.00.H08 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  67 1.000448.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  68 1.010804.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  69 2.000027.000.00.00.H08 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  70 1.000459.000.00.00.H08 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  71 2.000839.000.00.00.H08 Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  72 2.000056.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  73 1.002407.000.00.00.H08 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  74 1.000234.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  75 1.010591.000.00.00.H08 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp