CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.010802.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  47 1.010937.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  48 2.000032.000.00.00.H08 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  49 2.002028.000.00.00.H08 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  50 1.004946.000.00.00.H08 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Trẻ em
  51 1.000401.000.00.00.H08 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  52 1.001823.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  53 1.009874.000.00.00.H08 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  54 2.000205.000.00.00.H08 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  55 2.000111.000.00.00.H08 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định An toàn, vệ sinh lao động
  56 2.000477.000.00.00.H08 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  57 1.000243.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  58 1.010589.000.00.00.H08 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  59 1.000464.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  60 2.000036.000.00.00.H08 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội