CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 1.009811.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  32 2.001953.000.00.00.H08 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  33 1.010878 Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  34 1.005450.000.00.00.H08 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) . Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định An toàn, vệ sinh lao động
  35 2.002343.000.00.00.H08 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định An toàn, vệ sinh lao động
  36 1.001806.000.00.00.H08 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  37 2.000282.000.00.00.H08 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  38 1.005143.000.00.00.H08 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  39 1.000389.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  40 1.000509.000.00.00.H08 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  41 1.010588.000.00.00.H08 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  42 1.000479.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  43 1.009467.000.00.00.H08 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  44 1.004949.000.00.00.H08 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  45 2.002308.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công