CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 54 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.011812.000.00.00.H08 (Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  17 2.002383.000.00.00.H08 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  18 1.011815.000.00.00.H08 (Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  19 1.011814.000.00.00.H08 (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  20 2.002384.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  21 1.011816.000.00.00.H08 (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  22 2.002385.000.00.00.H08 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  23 2.000058.000.00.00.H08 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  24 2.000212.000.00.00.H08 Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  25 1.000449.000.00.00.H08 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  26 2.002253.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  27 1.003542.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Sở hữu trí tuệ
  28 2.001483.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Sở hữu trí tuệ
  29 1.001786.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  30 1.001770.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ