CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 100 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  76 1.002809.000.00.00.H08 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  77 1.001623.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  78 1.001735.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  79 1.002007.000.00.00.H08 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  80 2.000881.000.00.00.H08 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  81 1.001751.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  82 2.000872.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  83 1.001919.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  84 1.001896.000.00.00.H08 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  85 1.001023.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  86 1.002268.000.00.00.H08 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  87 1.002859.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  88 1.002861.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  89 1.002869.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  90 1.002877.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ