CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 100 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 2.001214.000.00.00.H08 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  47 1.002793.000.00.00.H08 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  48 1.003135.000.00.00.H08 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  49 2.001212.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  50 1.003658.000.00.00.H08 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  51 1.002820.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  52 1.009452.000.00.00.H08 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  53 2.001659.000.00.00.H08 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  54 1.009454.000.00.00.H08 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  55 1.000672.000.00.00.H08 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  56 2.000909.000.00.00.H08 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  57 1.000660.000.00.00.H08 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  58 1.004047.000.00.00.H08 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  59 1.002856.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  60 2.001921.000.00.00.H08 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ