CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 116 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  31 1.009794.000.00.00.H08 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  32 1.009972.000.00.00.H08 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:điều chỉnh Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  33 1.001131.H08 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đăng kiểm
  34 1.001284.H08 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đăng kiểm
  35 1.001826.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  36 1.002852.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  37 2.002286.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  38 1.001046.000.00.00.H08 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  39 1.001061.000.00.00.H08 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  40 1.001777.000.00.00.H08 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  41 1.004998.H08 Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  42 1.004242.H08 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  43 1.009443.000.00.00.H08 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  44 1.003970.000.00.00.H08 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  45 2.002616.H08 Điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Giao thông