CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 116 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 2.002625.H08 Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Hàng Hải
  47 1.009791.000.00.00.H08 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  48 1.009973.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  49 1.009444.000.00.00.H08 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  50 2.002617.H08 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm do bị mất, bị hỏng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Giao thông
  51 2.001802.H08 Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Hàng Hải
  52 3.000252.H08 Thủ tục xác định xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Thuế
  53 3.000253.H08 Thủ tục đề nghị cấp/cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí sử dụng đường bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Thuế
  54 1.002801.000.00.00.H08 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  55 1.009447.000.00.00.H08 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  56 3.000251.H08 Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Thuế
  57 1.002796.000.00.00.H08 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  58 1.009451.000.00.00.H08 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường thủy nội địa
  59 1.004337.H08 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực đang khai thác sử dụng trong giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đăng kiểm
  60 1.002793.000.00.00.H08 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ