CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 85 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 2.002480.000.00.00.H08 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  17 1.005017.000.00.00.H08 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  18 1.008722.000.00.00.H08 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  19 1.008723.000.00.00.H08 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  20 1.002407.000.00.00.H08 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  21 1.006389.000.00.00.H08 giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  22 3.000181.000.00.00.H08 Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  23 2.001985.000.00.00.H08 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  24 2.001806.000.00.00.H08 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  25 2.001987.000.00.00.H08 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  26 1.000181.000.00.00.H08 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  27 1.001000.000.00.00.H08 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  28 1.005144.000.00.00.H08 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  29 1.000259.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Kiểm định chất lượng giáo dục
  30 1.000729.000.00.00.H08 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân