CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 136 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 2.000314.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  62 2.001434.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  63 2.000131.000.00.00.H08 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  64 2.001617.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  65 2.000652.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Bình Định Hóa Chất
  66 2.000201.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  67 2.000142.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  68 2.000636.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  69 2.001313.000.00.00.H08 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  70 2.000255.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  71 2.001433.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  72 2.000001.000.00.00.H08 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  73 2.001549.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  74 2.000136.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  75 2.000194.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí