CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 136 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  76 2.000626.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  77 2.001300.000.00.00.H08 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  78 2.000370.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  79 1.003401.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  80 2.001535.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  81 2.000078.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  82 2.000187.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  83 2.000622.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  84 2.001384.000.00.00.H08 Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  85 2.000362.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  86 2.001266.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  87 2.000175.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  88 2.000204.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  89 2.000351.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  90 2.001249.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện