CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 136 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 2.001561.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  47 1.002758.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Bình Định Hóa Chất
  48 2.000073.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  49 2.001624.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  50 2.000609.000.00.00.H08 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công Thương tỉnh Bình Định Quản lý bán hàng đa cấp
  51 2.001322.000.00.00.H08 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  52 2.000327.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  53 2.000172.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  54 2.000002.000.00.00.H08 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  55 2.001632.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  56 2.001161.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Bình Định Hóa Chất
  57 2.000207.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  58 2.001619.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  59 2.000191.000.00.00.H08 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Quản Lý Cạnh Tranh
  60 2.001292.000.00.00.H08 Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện