CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 136 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 2.000631.000.00.00.H08 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Quản lý bán hàng đa cấp
  32 1.009791.000.00.00.H08 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) SCT Sở Công Thương tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  33 2.001607.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  34 2.000450.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  35 2.000210.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  36 2.001474.000.00.00.H08 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại
  37 2.000638.000.00.00.H08 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  38 2.000427.000.00.00.H08 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công Thương tỉnh Bình Định Dầu khí
  39 2.001172.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Bình Định Hóa Chất
  40 2.001630.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  41 2.000619.000.00.00.H08 Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Quản lý bán hàng đa cấp
  42 2.001587.000.00.00.H08 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
  43 2.000347.000.00.00.H08 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  44 2.000221.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương tỉnh Bình Định Vật liệu nổ công nghiệp
  45 2.000004.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Xúc tiến thương mại