CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 63 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.010480 Nhóm thủ tục giao lại đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do triển khai dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đất đai
  4 1.009742.000.00.00.H08 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  5 1.009973.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  6 2.001955.000.00.00.H08 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Lao động
  7 1.002662.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  8 1.009788.000.00.00.H08 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  9 1.009794.000.00.00.H08 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương BQLKKT Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  10 3.000019.000.00.00.H08 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  11 1.005132.000.00.00.H08 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  12 2.000063.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  13 1.010878 Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Việc làm
  14 1.000665 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Xuất nhập khẩu
  15 1.010482 Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đất đai