CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 384 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  61 1.005280.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
  62 1.003956.000.00.00.H08 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
  63 1.008898.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
  64 1.000903.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở
  65 1.004648.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
  66 1.008362.000.00.00.H08 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
  67 3.000204.000.00.00.H08 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc làm
  68 1.002425.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
  69 2.001931.000.00.00.H08 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản, In và Phát hành
  70 2.002500.000.00.00.H08 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
  71 1.003182 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Đăng ký, quản lý cư trú
  72 UBND_TPQN_03 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  73 UBTPQN01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  74 1.004650.000.00.00.H08 Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
  75 1.003827.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ