CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2048 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1996 1.004359.000.00.00.H08 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  1997 1.000847.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  1998 1.000830.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  1999 1.001919.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  2000 1.004056.000.00.00.H08 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  2001 1.000814.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2002 1.001896.000.00.00.H08 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  2003 1.000644.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2004 1.000842.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2005 1.005163.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2006 1.003397.000.00.00.H08 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  2007 2.002188.000.00.00.H08 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2008 1.000594.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2009 1.000560.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  2010 1.000544.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao