CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2040 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  61 1.001942.000.00.00.H08 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  62 1.009394.000.00.00.H08 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  63 1.012299.H08 Thủ tục thi tuyển Viên Chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  64 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  65 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  66 1.005018.H08 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đăng kiểm
  67 1.005091.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đăng kiểm
  68 1.000703.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  69 1.002804.000.00.00.H08 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  70 2.000847.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  71 2.002285.000.00.00.H08 Đăng ký khai thác tuyến. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  72 2.002287.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  73 1.000004.H08 Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  74 1.001001.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ
  75 1.001035.000.00.00.H08 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Đường bộ