CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2039 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  136 1.000105.000.00.00.H08 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  137 1.001865.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  138 1.009873.000.00.00.H08 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  139 1.009811.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  140 2.001953.000.00.00.H08 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  141 1.010878 Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  142 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  143 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  144 LTNG_01 Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Công tác lãnh sự
  145 2.002311.000.00.00.H08 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Hội nghị, hội thảo quốc tế
  146 3.000242.000.00.00.H08 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Quản lý xuất nhập cảnh
  147 2.002169.000.00.00.H08 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Bảo hiểm
  148 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  149 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  150 1.011475.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thú Y