CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 4 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.004888.000.00.00.H08 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Công tác dân tộc
  4 1.004875.000.00.00.H08 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Công tác dân tộc