CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2040 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.003666.000.00.00.H08 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Thủy sản
  2 3.000002 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Công ty Điện lực Bình Định Dịch vụ cung cấp điện mới
  3 2.002407.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Giải quyết khiếu nại
  4 2.002394.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Giải quyết tố cáo
  5 2.002364.000.00.00.H08 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra tỉnh Bình Định Phòng, chống tham nhũng
  6 2.002175.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Tiếp công dân
  7 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  8 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  9 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  10 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  11 1.010480 Nhóm thủ tục giao lại đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do triển khai dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đất đai
  12 1.009742.000.00.00.H08 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  13 1.009973.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  14 2.001955.000.00.00.H08 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Lao động
  15 1.002662.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc