CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế
Lĩnh vực Quản lý công sản
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu kinh tế

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

 • Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày

  Tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

c) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

a) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 35/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.