CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch khác
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Đơn vị kinh doanh vận tải gửi đơn đề nghị cấp lại biển hiệu đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định,địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn đã cấp biển hiệu cho phương tiện Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản hoặc qua địa chỉ giao dịch điện tử của đơn vị và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 02 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải

 • Trực tuyến
 • 02 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải (DVC trực tuyến toàn trình)

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017) ; MS 02.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Biển hiệu được cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng. Thời hạn sử dụng biển hiệu cấp lại được tính theo thời hạn còn lại của biển hiệu đã bị mất hoặc hư hỏng

Căn cứ pháp lý
 • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP Số: 168/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • (1) Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017) ; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch