CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia
Lĩnh vực Đường bộ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC:
  • - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn

b) Giải quyết TTHC:
  • - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của Campuchia. Trường hợp không gia hạn, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • 02 Ngày làm việc

    Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu. Mẫu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (bản chính). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
  • Nghị định 119/2021/NĐ-CP Số: 119/2021/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • Gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia