CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc
Lĩnh vực Đường bộ
Địa chỉ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn)

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

  • - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện đang lưu hành.

b) Giải quyết TTHC

  • - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của Trung Quốc. Trường hợp không gia hạn, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  • Trực tiếp
  • 02 Ngày làm việc

    Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc (bản chính).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu. Mẫu.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định 119/2021/NĐ-CP Số: 119/2021/NĐ-CP

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Số: 41/2024/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
  • Gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc