CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia
Lĩnh vực Đường bộ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • - Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn

b) Giải quyết TTHC:
 • - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị

 • Trực tuyến
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị

 • Dịch vụ bưu chính
 • 02 Ngày làm việc

  Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu. Mẫu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 119/2021/NĐ-CP Số: 119/2021/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Thông báo tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia