CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức hiệu trưởng Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn, lập hồ sơ theo quy định. Bước 2: Tổ chức họp hội đồng quản trị để đề nghị công nhận hiệu trưởng. Bước 3: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục - Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường cao đăng tư thục gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Mau so 13.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Mau so 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện - Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: + Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; + Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; + Có đủ sức khoẻ. - Không là cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ pháp lý
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp Số: Luật Giáo dục nghề nghiệp

 • Quy định Điều lệ trường trung cấp Số: 14/2021/TT-BLĐTBXH

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Tải về In ấn
 • Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.