CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh)
Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu đến trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu. Độc giả đến sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phải có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

 • Bước 2: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu đọc tài liệu.

 • Bước 3: Viên chức Phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phê duyệt.

 • Bước 4: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 4,5 giờ làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu. - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

   

Phí

Thực hiện theo thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính  

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu yêu cầu đọc tài liệu (Mẫu số 06); 06 Mau phieu yeu cau doc tai lieu (cap tinh).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Một trong 03 giấy tờ tuỳ thân: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (trường hợp sử dụng vì mục đích công tác);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu (Mẫu số 05); 05 Mau phieu dang ky su dung tai lieu.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

 hiện:Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật Lưu trữ Số: 01/2011/QH13

 • Thông tư 275/2016/TT-BTC Số: 275/2016/TT-BTC

 • Nghị định 01/2013/NĐ-CP Số: 01/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 10/2014/TT-BNV Số: 10/2014/TT-BNV

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.