CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)
Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Thủ tục cấp bản sao

 • Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu;

 • Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phê duyệt;

 • Bước 3: Viên chức Phòng đọc ghi vào Sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu, sau đó trả bản sao tài liệu cho độc giả tại Phòng đọc.

Thủ tục cấp chứng thực lưu trữ

 • Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;

 • Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức Phòng đọc xác nhận thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, gồm: Tờ số, hồ sơ số, số mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực;

 • Bước 3: Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh ký xác nhận và đóng dấu của Lưu trữ Lịch sử, sau đó trả bản chứng thực tài liệu cho độc giả tại Phòng đọc.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. - Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   

  Trực tuyến
 • - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. - Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   

Phí

Thực hiện theo thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính  

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu yêu cầu sao tài liệu (Mẫu số 08); 08 Mau phieu yeu cau sao tai lieu.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản lưu bản sao tài liệu   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Thành phần, số lượng hồ sơ đối với cấp chứng thực lưu trữ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu (Mẫu số 09); 09 Mau phieu yeu cau chung thuc tai lieu (cap tinh).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản lưu bản chứng thực tài liệu.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật Lưu trữ Số: 01/2011/QH13

 • Thông tư 275/2016/TT-BTC Số: 275/2016/TT-BTC

 • Nghị định 01/2013/NĐ-CP Số: 01/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 10/2014/TT-BNV Số: 10/2014/TT-BNV

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực.