CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Trường Đại học, Trường Cao đẳng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Hội đồng tuyển sinh của cơ sở dự bị đại học căn cứ kế hoạch tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thực hiện quy trình xét tuyển theo các bước sau:

 • d) Nguyên tắc xét trúng tuyển: - Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông: Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển trong học bạ năm học lớp 12; - Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên). Căn cứ số lượng học sinh đăng ký xét tuyển ở từng tổ hợp môn và chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh của cơ sở dự bị đại học tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp học sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì không được xét ở nguyện vọng 2.

 • đ) Quyết định danh sách học sinh trúng tuyển, công khai và công bố trên website của trường.

 • e) Cơ sở dự bị đại học gửi giấy triệu tập học sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những lưu ý học sinh cần chuẩn bị khi nhập học và bản chính các giấy tờ theo yêu cầu tuyển sinh để đối chiếu.

 • a) Thông báo tuyển sinh: cơ sở dự bị đại học công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển, các tổ hợp môn dùng để xét tuyển và đối tượng được tuyển thẳng.

 • b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: cơ sở dự bị đại học tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của học sinh theo quy định, tiến hành nhập dữ liệu học sinh đăng ký xét tuyển theo từng tổ hợp môn dùng để xét tuyển. Mỗi học sinh được đăng ký hai nguyện vọng (theo hai tổ hợp môn và ghi rõ thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 theo một trong các hình thức sau: - Nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho cơ sở dự bị đại học; - Khai hồ sơ theo yêu cầu phần mềm tuyển sinh (qua mạng internet đối với các cơ sở dự bị đại học có phần mềm tuyển sinh trực tuyến).

 • c) Tổ chức xét tuyển, xác định điểm trúng tuyển: các cơ sở dự bị đại học căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của từng tổ hợp môn dùng để xét tuyển, sau khi trừ số học sinh được tuyển thẳng. Ban thư ký trình Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp

 • Theo đợt tuyển sinh

  Dịch vụ bưu chính

 • Theo đợt tuyển sinh

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao học bạ trung học phổ thông;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đơn đăng ký xét tuyển vào học dự bị đại học (theo mẫu); 26-2016TT-BGDÄ-T-Phuluc(banhanhkemTT26).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký xét tuyển vào học dự bị đại học (theo mẫu); 26-2016TT-BGDÄ-T-Phuluc(banhanhkemTT26).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi do Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia cấp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

c) Đối với phương thức tuyển thẳng:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đơn đăng ký xét tuyển vào học dự bị đại học (theo mẫu); 26-2016TT-BGDÄ-T-Phuluc(banhanhkemTT26).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông: - Tốt nghiệp trung học phổ thông; - Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm học trung học phổ thông; - Điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên. b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia - Tốt nghiệp trung học phổ thông; - Tổng điểm của ba bài thi/môn thi (không tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên (không có bài thi/môn thi nào bị điểm liệt, theo quy định tại Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia). c) Đối với phương thức tuyển thẳng: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Căn cứ pháp lý
 • Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học Số: 26 /2016/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Đơn đăng ký xét tuyển vào học dự bị đại học (theo mẫu); Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển của hiệu trưởng trường dự bị đại học.