CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở khoa học và Công nghệ

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn.

 • Bước 3: Trong thời hạn 22 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế). Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 22 Ngày

  22 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngay 05 thang 08 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 • Trực tuyến
 • 22 Ngày

  22 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngay 05 thang 08 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 • Dịch vụ bưu chính
 • 22 Ngày

  22 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngay 05 thang 08 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phí

 

 • Thu Phí thẩm định an toàn bức xạ theo Thông tư sô 287/2016/TTBTC ngày 15/11/2016 và Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
 • - Phí thẩm định cấp giấy phép: bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu :
 • + Sử dụng thiết bị Xquang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng/1 thiết bị;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang đo mật độ xương: 2.250.000 đồng;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng/1 thiết bị;
 • + Sử dụng thiết bị Xquang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/ 1 thiết bị;
 • + Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/1 thiết bị. (Thu tại thời điểm nộp hồ sơ)
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao kết quả kiểm xạ   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 01_KB nhan vien BX.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mau 6_Don gia han GP.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2022/TT-BKHCN Số: 02/2022/TT-BKHCN

 • Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Số: 13/2023/TT-BKHCN

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về In ấn
 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Tải về In ấn
 • Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn).