CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Phí : Đồng (Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)

Lệ Phí

Phí : Đồng (Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Mau don gia han chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng. - Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; - Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14

 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.