CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) .
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận;

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 05 Ngày

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí
Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
Lệ Phí
Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Mau don de nghi cap lai chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi (Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trên chứng chỉ hành nghề).   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14

 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc