CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
Lĩnh vực Thừa phát lại
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện
 • - Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn; Văn phòng Thừa phát lại nhận sáp nhập gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi cho phép sáp nhập;

 • - Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất, nhận sáp nhập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; TPL-18.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; TPL-20.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quyết định cho phép hợp nhất, Quyết định cho phép sáp nhập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các Thừa phát lại đang hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại để đối chiếu.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép hợp nhất, Văn phòng Thừa phát lại hợp nhất phải đăng ký hoạt động;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng Thừa phát lại nhận sáp nhập phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2020/NĐ-CP Số: 08/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2020/TT-BTP Số: 05/2020/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Tải về
 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.