CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Thẻ Thừa phát lại
Lĩnh vực Thừa phát lại
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Thừa phát lại gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn;

 • - Sở Tư pháp cấp lại Thẻ cho Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; TPL-13.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- 01 ảnh chân dung của Thừa phát lại cỡ 2cm x 3cm chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản chính Thẻ Thừa phát lại trong trường hợp Thẻ bị hỏng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Thẻ Thừa phát lại bị mất hoặc bị hỏng.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2020/NĐ-CP Số: 08/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2020/TT-BTP Số: 05/2020/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; Tải về

Kết quả thực hiện
 • Thẻ Thừa phát lại được cấp.