CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.
Lĩnh vực Dân số
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường

 • Bước 2: Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc

 • Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • - 03 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh – nếu có) - Trong trường hợp cần xác minh, thời gian xác minh không quá 05 ngày

   

  Dịch vụ bưu chính
 • - 03 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh – nếu có) - Trong trường hợp cần xác minh, thời gian xác minh không quá 05 ngày

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh PL 02 qd 6106.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Số: 06/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Số: 17/2012/TT-BYT

 • Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế Số: 14/2016/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng sinh