CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nhập học vào trường đã trúng tuyển (Đối với tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non)
Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Hội đồng tuyển sinh trường gửi thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học khi thí sinh đã đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

 • Bước 2: Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường trực tiếp hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh, thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các trường khác

 • Bước 3: Các trường tiếp nhận và lưu bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, tổng hợp kết quả thí sinh xác nhận nhập học, cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và quyết định dừng xét tuyển hay tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo

 • Bước 4: Thí sinh trúng tuyển vào trường nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ theo quy định khi nhập học

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 1

  - Gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường trực tiếp để xác nhận nhập học; - Sau đó nộp hồ sơ theo quy định trực tiếp tại cơ sở giáo dục khi nhập học. Sau 15 ngày trở lên kể từ ngày ghi trong thông báo nhập học của trường: - Nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học; - Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

  Dịch vụ bưu chính
 • 1

  - Gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng hình thức thư chuyển phát nhanh để xác nhận nhập học; - Sau đó nộp hồ sơ theo quy định trực tiếp tại cơ sở giáo dục khi nhập học. Sau 15 ngày trở lên kể từ ngày ghi trong thông báo nhập học của trường: - Nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học; - Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy chứng nhận kết quả thi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu kiểm tra   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy khai sinh   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các yêu cầu khác theo quy định của các trường   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Các thí sinh trúng tuyển vào trường

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT Số: 09/2020/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Trường cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT