CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan thực hiện Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) đơn vị đầu mối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao tư vấn, hướng dẫn;

 • Bước 2:- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối (được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao) có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung: + Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; + Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có)

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  Tại:Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Dịch vụ bưu chính
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

Phí

Lệ phí : 0 Đồng (Không có)

Lệ Phí

Lệ phí : 0 Đồng (Không có)

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), ờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
 • hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Số: 04/2017/QH14

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Số: 39/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ Hộ kinh doanh được nhận những hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn