CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Chuyên gia người nước ngoài cung cấp thông tin cần thiết cho Chủ dự án.

 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng chuyên gia có hiệu lực, Chủ dự án gửi Cơ quan chủ quản công văn đề nghị xác nhận chuyên gia kèm theo hồ sơ theo quy định.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Phí
  Trực tiếp Dịch vụ bưu chính
Lệ Phí
 • Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Không có
 • Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo đúng mẫu quy định trong vòng 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Không có
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia. Mẫu số 1_ TT 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: (i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
 • Quyết định 119/2009/QĐ-TTg Số: 119/2009/QĐ-TTg

 • Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC Số: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA