CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn trước ngày 30/9 hàng năm;

  • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông cấp tỉnh tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 15/11 hàng năm;

  • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Thời hạn giải quyết
  • Trực tiếp
  • 60 Ngày

    60 ngày

Phí

,.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định 83/2018/NĐ-CP Số: 83/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • Quyết định