CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch khác
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Du lịch

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thể thao được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thể thao nộp hồ sơ đến Bộ phận Một cửa cấp huyện;

 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  DVC trực tuyến Một phần (Nộp một phần hồ sơ trực tuyến; Trả kết quả trực tuyến; Thanh toán trực tuyến)

Phí

1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Lệ Phí

1.000.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(2) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(1) Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); mẫu số 10.TT06.2917.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:* (1) Có đăng ký kinh doanh và bảo đảm các điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật; (2) Phòng ăn có đủ ánh sáng; có hệ thống thông gió; có bàn, ghế hoặc chỗ ngồi thuận tiện; nền nhà khô, sạch, không trơn, trượt; đồ dùng được rửa sạch và để khô; có thùng đựng rác; (3) Có thực đơn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) kèm theo hình ảnh minh họa; (4) Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế biến món ăn riêng biệt; có trang thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm; (5) Nhân viên có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; mặc đồng phục và đeo biển tên trên áo; (6) Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.* (7) Có nhà vệ sinh sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND Số: 10/2018/QĐ-UBND

 • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2017/TT-BVHTTDL NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH Số: 13/2019/TT-BVHTTDL

 • QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Số: 34/2018/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • (1) Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch