CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thành lập Hội công chứng viên
Lĩnh vực Công chứng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định( 127 Hai Bà Trưng, Qui Nhơn, Bình Định);

 • Bước 2: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

 • Bước 3: UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Dịch vụ bưu chính
 • - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên; - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đề án thành lập Hội công chứng viên Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình Đề án Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thẩm định Đề án Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 53/2014/QH13 - Công chứng Số: 53/2014/QH13

 • Nghị định 29/2015/NĐ-CP Số: 29/2015/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên