CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải 

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC
 • Bước 1 : Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) nơi đã đăng ký

 • Bước 2 : Khi làm thủ tục đăng ký trực tiếp với cơ quan cấp đăng ký, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

b) Giải quyết TTHC
 • Bước 1: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) tiếp nhận hồ sơ, thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng và trả lại hồ sơ đăng ký cho chủ sở hữu trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

 • Bước 2 :Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện có vi phạm quy định về cấp đăng ký, biển số, Sở Giao thông vận tải ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 2 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Mau 9.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện

Căn cứ pháp lý
 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng Số: 188/2016/TT-BTC

 • Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng Số: 22/2019/TT-BGTVT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Tải về

Kết quả thực hiện
 • Thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng