CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) .
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định, địa chỉ 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn. Bước 2: Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 12 Ngày

  TTHC được đơn giản hóa tại Quyết định 4710/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

 • Trực tuyến
 • 12 Ngày

  TTHC được đơn giản hóa tại Quyết định 4710/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh TTHC được thực hiện DVC trực tuyến Một phần: Nộp hồ sơ trực tuyến; Nộp phí, lệ phí; Trả kết quả trực tuyến

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày

  TTHC được đơn giản hóa tại Quyết định 4710/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phí

.Phí : Phí Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/ cơ sở Nộp tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

 

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ

1) Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
d) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Đối với thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b, d và đ cơ sở gửi khi nộp hồ sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở. 2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản phải đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều: 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 54, 55 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội.

Căn cứ pháp lý
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Số: 44/2018/TT-BTC

 • Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số: 38/2018/TT-BNNPTNT

 • Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 4710/QĐ-UBND

 • Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT Số: 32/2022/TT-BNNPTNT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
 • - Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.