CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III
Lĩnh vực Tiền lương
Cơ quan thực hiện

Sở lao động thương binh và xã hội

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu (đối với trường hợp xếp hạng Tổng công ty và tương đương lấy ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

 • Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Không quy định

  Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

  Nộp qua bưu chính công ích
 • Không quy định

  Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Công văn đề nghị Mẫu số 01 - TT 23.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân Biểu mẫu số 4 - TT 27.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
bản sao giấy đăng ký kinh doanh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng Biểu mẫu số 3 - TT 27.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
danh sách đơn vị thành viên   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 52/2016/NĐ-CP - Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Số: 52/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Số: 27/2016/TT-BLĐTBXH

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Công văn phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp.