CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Cơ quan thực hiện Trung tâm sát hạch
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

 • Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quy định

 • Trực tuyến
 • Không quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • Không quy định

Phí

Do các Trung tâm sát hạch quy định

Lệ Phí

Do các Trung tâm sát hạch quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Điều kiện dự thi a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
Căn cứ pháp lý
 • Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.