CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • - Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

 • - Bước 3: Trong vòng 04 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 4 Ngày

  Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (thực hiện giảm thời gian theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 07/8/2021)

 • Trực tuyến
 • 4 Ngày

  Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (thực hiện giảm thời gian theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 07/8/2021)

 • Dịch vụ bưu chính
 • 4 Ngày

  Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ(thực hiện giảm thời gian theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 07/8/2021)

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; Mau 04_Phụ lục II_NĐ_04_2023.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 84/2015/QH13 Số: 84/2015/QH13

 • Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH

 • Nghị định Số: 4/2023/nđ-cp

 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP Số: 44/2016/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)