CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Lĩnh vực Trọng Tài Thương Mại
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn);

 • - Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); MS05 TP-TTTM.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 54/2010/QH12 Số: 54/2010/QH12

 • Nghị định 63/2011/NĐ-CP Số: 63/2011/NĐ-CP

 • Nghị định 124/2018/NĐ-CP Số: 124/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 12/2012/TT-BTP Số: 12/2012/TT-BTP

 • Thông tư 222/2016/TT-BTC Số: 222/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.