CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Lĩnh vực Trọng Tài Thương Mại
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn);

 • - Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày

  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

Phí: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); MS04 TP-TTTM.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 54/2010/QH12 Số: 54/2010/QH12

 • Nghị định 63/2011/NĐ-CP Số: 63/2011/NĐ-CP

 • Nghị định 124/2018/NĐ-CP Số: 124/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 12/2012/TT-BTP Số: 12/2012/TT-BTP

 • Thông tư 222/2016/TT-BTC Số: 222/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.